پربازدیدها

حبیب میرزایی گزینه مدیرعاملی بیمه سینا

Los Angeles

الفبا: معاون سابق نظارت بیمه مرکزی در انتظار تایید برای احراز پست مدیر عاملی بیمه سینا نشسته است.


الفبا: معاون سابق نظارت بیمه مرکزی در انتظار تایید برای احراز پست مدیر عاملی بیمه سینا نشسته است.   به گزارش الفبا، حبیب میرزایی که از تجارب با ارزشی در صنعت بیمه برخوردار است در حالی نامزد یک پست اجرایی در بیمه بخش خصوصی می شود که انتظارات بالایی را ایجاد خواهد کرد. وی در بیمه مرکزی دارای رشد تدریجی بوده و تصدی دو معاونت را تجربه کرده است. با جدايي امين شيركاني از مديرعاملي بيمه سينا زمزمه حضور حبيب ميرزايي معاون سابق نظارت بيمه مركزي بجاي وي جدي شده است. ميرزايي كه روزگاري خودتاييديه هاي صلاحيت را بررسي مي كرد حالا بايد در انتظار تاييديه صلاحيتش بماند. او متولدسال١٣٥١همدان و داراي فوق ليسانس مديريت بازرگاني است. اوكارمند بيمه مركزي است و در غائله حقوق هاي نجومي كه منجر به كنار رفتن امين شد نيز عضو هيات عامل بود و در زمان سليماني جاي خود را به مفيد اميني داد.