بیمه جامع مسافرتی

Los Angeles


بیمه جامع مسافرتی

بیمه جامع مسافرتی : برخی شرکت‌های بیمه، بیمه مسافرتی داخل کشور را تحت طرح‌های خاصی به بیمه‌گزار ارائه می‌دهند. یکی از این طرحها تحت عنوان بیمه جامع مسافرتی است که موارد مختلفی را تحت پوشش قرار می دهد که در ادامه شرح داده شده است: بیمه آتش سوزی در محل سکونت اگر زمانی که شما در سفر هستید و منزل مسکونی شما دچار آتش سوزی شود، طرح بیمه جامع مسافرتی تا سقف مشخصی خسارت های وارد به شما را تحت پوشش خود قرار می دهد. (معمولاً تا 30 میلیون تومان ) هزینه های درمان در صورتی که در حین سفر فرد بیمار شود و یا اینکه به علت شدت بیماری مجبور به بستری شود این بیمه نامه هزینه های درمان وی را تا سقف یک میلیون تومان پرداخت می کند. حوادث انفرادی در صورتی که فرد بیمه گزار در سفر دچار فوت، نقص عضو و از کار افتادگی شود بیمه جامع مسافرتی تا سقف 20میلیون تومان هزینه ها را جبران می کند. بیمه شخص ثالث اگر در حین سفر فرد بیمه گزار خسارتی به شخص ثالثی وارد کند این بیمه تا سقف 2 میلیون تومان خسارت را جبران می کند .این مورد علاوه بر بیمه شخص ثالث الزامی برای خودرو است. یک مزیت بسیار جالب طرح جامع مسافرتی این است که حتی اگر فرد از سفر منصرف شود وی در شهری که ساکن است می‌تواند از این پوشش‌ها استفاده کند. شایان ذکر است که در حال حاضر بیمه مسافرتی داخل کشور تحت عنوان بیمه جامع مسافرتی ارائه نمی‌شود. اما اگر قابلیت خرید چنین طرحی وجود داشته باشد با توجه به هزینه حق بیمه پایین و سطح پوشش بالای آن ، طرح بسیار مناسب و به‌صرفه‌ای برای افراد در حین سفر خواهد بود. جهت اطلاعات بیشتر می توانید به مطالب مربوط به بیمه مراجعه کنید تا به مطالب مورد نظر خود برسید