آخرین اخبار

بیمه حوادث و انوع آن

بیمه-حوادث-و-انوع-آن


بیمه حوادث و انوع آن

بیمه حوادث و انوع آن :  بیمه حوادث به اتفاقات ناگهانی تعلق می گیرد که بدون غرض و دخالت فرد بیمه شده باعث آسیب او شود . حادثه منجر به فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی و جزئی ، ازکارافتادگی موقت ، جراحت و صدمات بدنی و هزینه های پزشکی از جمله موارد تحت پوشش بیمه حوادث هستند که بیمه حوادث خسارت آنها را جبران می کند. بیمه حوادث خطرات شخصی ، شغلی ، حرفه ای ، ورزشی ، ماموریت ، مسافرت و ... را طی مدت معین ، پوشش می دهد.

 پوشش های اصلی بیمه حوادث

1.فوت 2 . نقص عضو دائمی (یعنی فرد عضوی از بدن خود را از دست بدهد و دیگر توانایی انجام کارهای شخصی خود را نداشته باشد) در این شرایط شرکت بیمه سرمایه تعیین شده در قرارداد بیمه را به فرد بیمه گذار پرداخت می کند.

پوشش های فرعی بیمه حوادث

1 - ازکار افتادگی موقت 2 - هزینه بستری در بیمارستان 3-  هزینه های پزشکی ناشی از صدمات در این شرایط حداکثر مبلغ ذکر شده در بیمه نامه از طرف شرکت بیمه به فرد بیمه گذار پرداخت می شود.

بیمه حوادث می تواند به صورت انفرادی یا گروهی ارائه شود:

بیمه حوادث انفرادی در بیمه حوادث انفرادی فرد می تواند خودش یا شخص دیگر را در مقابل حوادث شغلی و مسافرت و ورزشی و غیره به مدت 24 ساعت تا یک سال بیمه کند. بیمه حوادث انفرادی شامل تمام پوشش های اصلی بیمه حوادث از جمله فوت و از کار افتادگی و خسارت نقص عضو و ... است. بیمه حوادث گروهی : بیمه نامه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر می شود و شرایط آن بستگی به نیاز بیمه گذار دارد و می تواند شامل بیمه حوادث تمام اوقات (۲۴ ساعته) , بیمه حوادث شغلی , بیمه حوادث تحصیلی ,بیمه حوادث ورزشی , بیمه حوادث ماموریت , بیمه حوادث توریستی، مسافرتی و ... باشد.  
dayins.com bmi.ir izbank.ir hsinsur.com pasargadinsurance.ir bsi.ir einsure.kins.ir si24.ir alborzins.com ba24.ir armanins.com melico.ir ttbank.ir postbank.ir
نرخ سکه و ارز