پربازدیدها

پایان شهریور آخرین مهلت استفاده از بخشودگی جرایم بیمه نامه شخص ثالث

Los Angeles

فقط تا پایان شهریور می توانید از تسهیلات طرح ملی بخشودگی صد در صد جرایم بیمه نامه شخص ثالث برای موتورسیکلت ها و ماشین آلات کشاورزی استفاده کنید.


به گزارش الفباخبر، دکتر جباری، مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی:فقط تا پایان شهریور می توانید از تسهیلات طرح ملی بخشودگی صد در صد جرایم بیمه نامه شخص ثالث برای موتورسیکلت ها و ماشین آلات کشاورزی استفاده کنید.