روستای صخره ای ایران با قدمت 6 هزار ساله ثبت جهانی شد

Los Angeles

الفباخبر- گردشگری: روستای دستکند که در دل صخره های بلند استان کرمان کنده و بنا شده است، به عنوان نخستین سکونت گاه بشری در ایران با قدمت 6000 هزار ساله ثبت جهانی شد.


الفباخبر- گردشگری: روستای دستکند که در دل صخره های بلند استان کرمان کنده و بنا شده است، به عنوان نخستین سکونت گاه بشری در ایران با قدمت 6 هزار ساله ثبت جهانی شد. به گزارش الفباخبر، روستای میمند یکی از باستانی ترین سکونت گاه های بشر در جهان، با قدمت 6 هزار ساله ثبت جهانی شد. کرمان قدمت تاریخی زیادی دارد و آثار باستانی و طبیعت آن، چشم ها را مسحور می کند. مردم ایران همواره در اراده بالا زبان زد بوده اند که این موضوع حتی در عمیق ترین اعتقادات مذهبی نمایان است؛ برای مثال روستای دستکند که فرهادگونه با دست کنده و بنا شده، با چند هزار سال قدمت، یادآور ایامی است که انسانها خدایان خود را در بلندای کوه‌ها جستجو می‌کردند و کوه مظهر صلابت و قدرت و الهه اراده و ایمان تلقی می‌شد. کوه ها نماد عزم راسخ و مقاومت هستند و جلوه تاریخی- مذهبی آن ها در مبعث پیامبر اسلام در غار کوه حرا و عبادت حضرت موسی (ع) در کوه طور نمایان شده است. همچنین عموم مردم در زمان مهرپرستی، در تاریکی غارها و دخمه های کنده شده در کوه ها به راز و نیاز مشغول می شدند. نام دیگر روستای دستکند را میمند نهادند. عده ای بر این باورند که واژه میمند، ترکیب دو کلمه می و مند است و مردمی که در کوه ها به عبادت می پرداختند، با احساس نزدیکی به خدا سرمست می شدند و عده ای دیگر اعتقاد دارند که واژه میمند ماخذ میمنت و مبارکی بوده است. با توجه به مستندات تاریخی، مردمی که از میمند فارس در این منطقه سکونت گزیدند، آن را میمند نام نهادند. نقوش و سفال های فوق العاده که از 6 هزار سال پیش در روستای میمند به جا مانده، گواه تمدن هزاران ساله ایران است. گفتنی است احداث چنین بناهایی اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا نه تنها نشان دهنده عزم و اراده ایرانیان، بلکه نشان از معماری تحسین برانگیز بزرگانی است که با ابتدایی ترین وسایل، چنین مجموعه های شکوهنمدی را ساختند.

گالری تصاویر

پیشخوان روزنامه