پربازدیدها

ماهیت چند وجهی بیمه های خُرد؛ راهکار فراگیرسازی صنعت بیمه

Los Angeles

الفباخبر: ترویج بیمه های بازرگانی در میان آحاد جامعه از طریق اجرای طرح "بیمه های خُرد" که دارای ماهیتی بینابینی میان بیمه های بازرگانی و بیمه های اجتماعی است، می تواند برای صنعت بیمه طرح هوشمندانه ای باشد، اما در این حال باید به توجیه اقتصادی اجرای چنین طرح هایی در شرکت های بیمه نیز اندیشید.


الفباخبر: ترویج بیمه های بازرگانی در میان آحاد جامعه از طریق اجرای طرح "بیمه های خُرد" که دارای ماهیتی بینابینی میان بیمه های بازرگانی و بیمه های اجتماعی است، می تواند برای صنعت بیمه طرح هوشمندانه ای باشد، اما در این حال باید به توجیه اقتصادی اجرای چنین طرح هایی در شرکت های بیمه نیز اندیشید. دکتر سلیمانی با سابقه مدیریت چند وجهی میان بیمه های بازرگانی و بیمه های اجتماعی هفته گذشته بررسی طرح بیمه های خُرد را با چند هدف مطرح کرد که در آن نکاتی چون فراگیرسازی خدمات صنعت بیمه، دسترسی اقشار کم درآمد به خدمات گسترده بیمه های بازرگانی نظیر بیمه های زندگی و پوشش اعظم دارایی های فاقد بیمه نامه دیده می شود. مرور دوباره این اظهارات و اقداماتی که پژوهشکده بیمه در اجرای طرح پژوهشی بیمه های خُرد دنبال می کند، موضوعی است که در این گزارش دنبال می کنیم و پرونده آن را با بررسی های آتی پیگیری خواهیم نمود.

صنعت بیمه با ارئه بیمه های خُرد، آحاد جامعه را پوشش می دهد

«غلامرضا سلیمانی» هفته گذشته در جمع مدیران روابط عمومی مجموعه وزارت اموراقتصادی و دارایی، ایجاد اشتغال و افزایش حجم سرمایه گذاری مردم در حوزه صنعت بیمه را امری ضروری و اجرای طرح بیمه های خُرد را برای تحقق این موضوع از طریق ارایه خدمات ارزان و سهل الوصول به عموم مردم امکان پذیر دانست. تاکید رییس کل بیمه مرکزی به برخورداری آحاد جامعه از خدمات بیمه های بازرگانی به منظور افزایش سطح اشتغال و رفاه کشور از نکات اساسی و استراتژیک برای عمومی سازی بیمه های بازرگانی است. نکته ای که با وجود ماهیت نسبتاٌ غیرتجاری خود، فرصتی را فراهم می آورد تا مردم با خدمات بیمه ها آشناتر شوند و به تدریج از پوشش های آن در شرایط پر ریسک بهره بگیرند.

بیمه های خرد راه همگانی سازی صنعت بیمه

اظهارات سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی به همگانی سازی بیمه های خُرد به گونه ای اشاره به فراگیرسازی خدمات صنعت بیمه و ترویج آن است. وی در این مورد گفت: "بسیاری از مردم، از ظرفیت های متنوع صنعت بیمه اطلاع کافی ندارند که وظیفه داریم این نگاه را اصلاح کنیم تا چتر امنیت اقتصادی و اجتماعی در کشور گسترده تر شود. با اجرای طرح همگانی سازی بیمه های خُرد، اهمیت صنعت بیمه بیش از پیش در جامعه آشکار خواهد شد و بخش اعظم دارایی های مردم که فاقد بیمه نامه است، وارد چرخه صنعت بیمه می شود. البته موضوع امنیت خاطر و رفاه عمومی و پیوند آن با استفاده از خدمات بیمه های بازرگانی، نکته دیگری است که می توان در اظهارات رییس کل بیمه مرکزی مشاهده کرد. به گونه ای که او در سخنان خود به ضرورت کاهش نگرانی مردم و افزایش رفاه اجتماعی آنها اشاره کرد و گفت: تک تک مردم ایران حق دارند برای خودشان زندگی کنند، نه اینکه همه سال های عمر خود را با نگرانی برای سرنوشت فرزندان ادامه دهند. اکنون مهمترین نگرانی از بازنشستگی، مسائل مالی است؛ بیمه های زندگی می توانند این نگرانی بزرگ جامعه بازنشستگان را برطرف کنند که این امر به افزایش سطح رفاه و نشاط اجتماعی می انجامد.

طرح پژوهشی بیمه های خُرد در پژوهشکده بیمه

به دنبال اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر اینکه طرح بیمه های خُرد در دستور کار شورای عالی بیمه قرار خواهد گرفت، در این زمینه گفتگویی با شاهین طیار "مدیر گروه پژوهشی مطالعات حقوقی و تطبیقی" پژوهشکده بیمه صورت گرفته است که وی توضیحات خود را پیرامون این طرح ارائه کرد و گفت: بیمه های خُرد دارای ماهیتی بینابینی میان بیمه های بازرگانی و بیمه های اجتماعی هستند که پوشش بیمه های ارزان قیمت و سهل الوصول را توسط بیمه های بازرگانی برای مردم کم درآمد و متوسط فراهم می آورند. این نوع بیمه نامه ها عمدتاً حالت غیرانتفاعی دارند. طیار افزود: رویکرد جامعه به بیمه های بازرگانی عمدتاً به سمت کالای لوکس است و بر این اساس بیشتر مورد توجه اقشار متوسط و پردرآمد است. در این شرایط بیمه مرکزی تصمیم گرفته است با ارائه طرح بیمه های خُرد، مشارکت مردم کم درآمد را نیز از طریق شرکت های بیمه جلب نماید. وی افزود: موضوعاتی نظیر پیش بینی مشوق های لازم، راه های افزایش حجم سرمایه گزاری مردم از طریق صنعت بیمه و ارائه خدمات عمومی تر توسط بیمه های بازرگانی به منظور آگاه سازی و ترویج فرهنگ بیمه از مباحثی است که در این طرح پژوهشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: ما می توانیم از نفوذ بیمه های خُرد در روستاها و مناطق کم برخوردار، بیمه های عمر را نیز توسعه دهیم. وی یادآور شد که ماحصل این طرح در آینده نزدیک به صنعت بیمه ارائه خواهد شد.