تمدید خودکار کارتهای بانکی منقضی شده بانک پاسارگاد

Los Angeles

الفبا : بانک پاسارگاد به منظور کاهش حضوری مشتریان خود کارت های عابر منقضی شده خودرا به صورت خودکار تمدید می‌کند.


به گزارش الفبا : این بانک  کارت‌های نقدی که از ابتدا تا انتهای اسفند سال 1398 منقضی می‌شوند را بدون نیاز به مراجعه مشتریان به شعبه ها ، تا اسفند سال 1399 به‌طور خودکار تمدید کرده و تاریخ انقضای جدید را به‌صورت پیامک برای مشتریان ارسال کرد.
مشتریانی که تاریخ انقضای کارت آنها به‌صورت خودکار تمدید شده‌است، باید در تراکنش‌های غیرحضوری به جای ثبت تاریخ انقضای درج شده بر روی کارت، تاریخ انقضای جدید (1399/12) را در درگاه‌های پرداخت غیرحضوری وارد کنند.