کوه شگفت انگیز ایرانی همیشه در آتش

Los Angeles

الفباخبر - گردشگری : "تشکوه" در منطقه رامهرمز جاذبه ای برای گردشگران داخلی و خارجی است که تصویر یک کوه همیشه در حال سوختن را در خاطرات باقی می گذارد.


الفباخبر - گردشگری : "تشکوه" در منطقه رامهرمز جاذبه ای برای گردشگران داخلی و خارجی است که تصویر یک کوه همیشه در حال سوختن را در خاطرات باقی می گذارد. به گزارش الفباخبر، در روستای "گنبد لران" رامهرمز، کوهی در حال سوختن است که سالهاست خاموشی را به خود ندیده است. گاز های سطحی خارج شده از حفره های این کوه پس از گذر کردن از عمق زمین باعث ایجاد شعله های آتش در سطح زمین می شوند و از خود خرمنی رنگین از شعله های آتش داغ و فروزان را به جا می گذارند. نمایش با شکوه این کوه آتشین یک جاذبه گردشگری طبیعی است که می تواند هم برای گردشگران داخلی و هم برای توریست های خارجی خاطرات به یاد ماندنی باقی گذارد. این آتش‌هاى جاودان، محل نشت گاز هاى طبيعى هستند که به طريقى آتش گرفته‌اند و مدت‌ها سوخته‌اند و در حال حاضر، آثار و بقاياى سوختگى در سنگهاى مجاور محل نشت ديده مى‌ شود. در بین ايرانيان باستان اينگونه آتش‌ها مقدس بوده و آنرا به زبان پهلوى اخورايشنيک مى ناميده‌اند. به زبان زرتشتى هم، زوهيات به معنى آتش جاويدان جهنم خوانده میشده است که محل نشت گاز به سطح زمين و به عبارتى قبلا، آتش جاودان بوده است. چشمه‌ های گازی گنبد لران نيز يکى از اين آتش‌ هاى جاودان است که از گذشته‌ ی دور تاکنون، درحال سوختن بوده است. اگر گذرتان به این منطقه افتاد لذت این تجربه را از دست ندهید و در هر نقطه‌ ای از کوه که می‌ توانید، گودالی حفر کنید. در صورت این کار مشاهده خواهید کرد که گاز های هیدرکربوری که به دنبال راهی برای رسیدن به سطح زمین هستند، به بیرون متصاعد شده و به دنبال آن شعله‌ی آتش برافروخته می‌ شود. البته برای انجام این کار مواظب دستانتان باشید که نسوزند. همچنین جالب است بدانید که در این منطقه، هیچوقت موفق نخواهید شد کبریت و یا فندکی را روشن کنید، مگر اینکه گازی که متصاعد می شود تمام شود، زیرا گازهایی که متصاعد می شوند ترکیب هوای اطراف را بهم زده و زور اکسیژن موجود به این گاز نمی رسد و بنابراین به هیچ وجه آتش دیگری در این منطقه روشن نخواهد شد.

گالری تصاویر

پیشخوان روزنامه