صرفه اقتصادی در کاهش 8/6 درصدی گردشگر خروجی

Los Angeles

الفباخبر: مونسان کاهش 8/6 درصدی گردشگران خروجی تا پایان تیرماه امسال را برای صنعت گردشـگری امیدبخش دانست و از حصر مهر ورود به ایران در پاسپورت گردشگران ورودی به کشور خبر داد.


الفباخبر: مونسان کاهش 8/6 درصدی گردشگران خروجی تا پایان تیرماه امسال را برای صنعت گردشـگری امیدبخش دانست و از حصر مهر ورود به ایران در پاسپورت گردشگران ورودی به کشور خبر داد. به گزارش الفباخبر رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با بیان اینکه حذف مهر ورود به ایران از پاسپورت گردشگران ورودی مشکل امنیتی ندارد، گفت: «در ۴ ماه نخست سال از ابتدای فرودین تا تیرماه گردشگر خروجی 8/6درصد کاهش داشته است. علی‌اصغر مونسان گفت: براساس آمار مربوط به 4 ماه نخست سال از ابتدای فرودین تا تیر ماه تعداد گردشگر خروجی 8/6درصد کاهش داشته که این امر صرفه اقتصادی خوبی برای کشور ایجاد کرده است رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای حذف مهر ویزای ایران از پاسپورت گردشگران ورودی، توضیح داد: «براساس صحبت‎‌های انجام گرفته با نیروی انتظامی مشکلی در این زمینه وجود ندارد و عزیزان وزارت خارجه نیز با این پیشنهاد همراه هستند؛ تمامی مشخصات گردشگر ورودی در کامپیوترها ثبت می‌شود بنابراین با عملی کردن این پیشنهاد مشکل امنیتی ایجاد نمی‌شود.

گالری تصاویر

پیشخوان روزنامه