آخرین اخبار

جمع کردن زباله به جای حضور در زندان

جمع-کردن-زباله-به-جای-حضور-در-زندان

الفبا خبر : پیدا کردن راه چاره برای به خدمت گرفتن زندانیان در خدمات عمومی سرانجام به یک اقدام قانونی تبدیل شد. یک محکوم به زندان به جای حبس 45 روزه خود، محکوم است 4 روز در هفته به مدت 4 ساعت آزاد راه زنجان قزوین را از زباله پاک کند.


جمع کردن زباله به جای حضور در زندان

الفبا خبر : پیدا کردن راه چاره برای به خدمت گرفتن زندانیان در خدمات عمومی سرانجام به یک اقدام قانونی تبدیل شد. یک محکوم به زندان به جای حبس 45 روزه خود، محکوم است 4 روز در هفته به مدت 4 ساعت آزاد راه زنجان قزوین را از زباله پاک کند.
به گزارش الفباخبر، این حکم در ابهر صادر شد و نشان می دهد که بازتاب این اخبار می تواند باعث شود تا اجرای چنین احکامی در آینده نزدیک در شهرهای بزرگ نیز به شکل های مختلف جا بیفتد. ضمن تقدیر از این اقدام قوه قضائیه ، به نظر میرسد که به کارگیری محکومین در حوزه های تولید و اشتغال اجباری راه دیگری است که عواید اقتصادی نیز به همراه دارد. استفاده از محکومین به زندان در کارهای مشابه در بسیاری کشورها تجربه شده است ؛ که در آن نکاتی چون تادیب محکوم، عبرت افکارعمومی، مهارت آموزی محکوم و امکان حضور در خانواده را فراهم می کند. البته این موضوع متناسب با شدت جرم صورت خواهد گرفت.
dayins.com bmi.ir izbank.ir hsinsur.com pasargadinsurance.ir bsi.ir einsure.kins.ir si24.ir alborzins.com ba24.ir armanins.com melico.ir ttbank.ir postbank.ir
نرخ سکه و ارز