پربازدیدها

اخذ مالیات از خریداران ۲۵ سکه به بالا و کاهش مالیات تولید در دستور کار قرار گرفت

Los Angeles

الفباخبر: سید کامل تقوی نژاد، رییس سازمان مالیاتی بیان کرد که در سال جاری به دنبال کاهش مالیات عملکرد تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد هستیم و مجلس و نهاد ریاست جمهوری نیز موافقت کلی خود را با این موضوع اعلام کرده اند.


الفباخبر: سید کامل تقوی نژاد، رییس سازمان مالیاتی بیان کرد که در سال جاری به دنبال کاهش مالیات عملکرد تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد هستیم و مجلس و نهاد ریاست جمهوری نیز موافقت کلی خود را با این موضوع اعلام کرده اند. به گزارش الفباخبر، سید کامل تقوی نژاد در نشست خبری صبح امروز که در سازمان مالیاتی برگزار شد، خاطرنشان کرد : در سال 97 به دنبال اعتماد آفرینی هستیم که این امر منجر به حفظ حقوق مودیان خواهد شد. وی گفت: در این بین مبارزه با فرارمالیاتی درکنار حمایت ازتولید و اشتغال در دستور کار سازمان قرار دارد. اخذ مالیات از خریداران 25 سکه به بالا معاون وزیراقتصاد با بیان اینکه اطلاعات مربوط به 50 خریداراول سکه از بانک مرکزی دریافت شد، تشریح کرد : براساس پیشنهاد ما به شورای هماهنگی اقتصاد خریداران تا 25 سکه معاف ازمالیات وخریداران بیش از 1000 سکه باید تا 35 درصد مالیات بپردازند. وی افزود : در خصوص واردکنندگان خودرو عملیات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم اجرا میشود. براین اساس تنها برای یک واردکننده 830 میلیارد برگ تشخیص مالیات صادر شده است. همچنین واردکنندگان خودرو اجازه دارند اظهارنامه خود را درتیر 98 ارایه کنند و وصول مالیات آن ها به سال 99 موکول میشد، اما تصمیم گرفتیم ازظرفیت ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنیم. به این ترتیب با مکاتبه انجام شده به دنبال اخذ مالیات علی الحساب هستیم.