کاردگر به بیمه دانا می رود

Los Angeles

الفباخبر: حضور دکتر کاردگر مدیرعامل بیمه آسیا در بیمه دانا فراتر از یک گمانه در حال قطعی شدن است


الفباخبر: حضور دکتر کاردگر مدیرعامل بیمه آسیا در بیمه دانا فراتر از یک گمانه در حال قطعی شدن است به گزارش الفباخبر گفته می شود مراحل نهایی حضور دکتر کاردگر برای سکان داری بیمه دانا صورت پذیرفته است و وی به زودی این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت. گفتنی است موضوع اجرای قانون بازنشستگی مدیران باعث تغییرات در بیمه دانا و جابجایی دکتر صادق مدیرعامل بیمه دانا خواهد بود.

گالری تصاویر

پیشخوان روزنامه