پربازدیدها

اصلاح ترکیب پرتفوی بیمه کوثر

Los Angeles

الفبا : بیمه کوثر با اصلاح ترکیب پرتفوی خود در پی حفظ سطح یک توانگری مالی در سال های آتی است.


مصطفی مقصودلو معاون مالی بیمه کوثر با اعلام مثال بالا گفت نسبت توانگری مالی شرکت بیمه کوثر برای سال ۹۸ معادل ۱۲۶ درصد است و به این ترتیب برای چهارمین سال متوالی این شرکت موفق به حفظ توانگری مالی خود در سطح ۱ شده است.
وی افزود بیمه مرکزی با اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبات و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه موضوع و آیین نامه ۶۹ و با توجه به بررسی و کنترل انجام شده پس از اعمال تعطیلات مطابق محاسبات انجام شده توانگری مالی این شرکت را در سطح یک تایید کرده است.