بانک مرکزی دستورالعمل خرید و فروش ارز به صورت اسکناس را مجاز اعلام کرد

Los Angeles

الفبای خبر: بانک مرکزی اجازه خرید و فروش ارز به شکل اسکناس از طریق صرافی های مجاز را ابلاغ کرد.


الفبای خبر: بانک مرکزی اجازه خرید و فروش ارز به شکل اسکناس از طریق صرافی های مجاز را ابلاغ کرد. به گزارش الفباخبر بر این پایه در زمینه ی اجرایی کردن سیاست جدید ارزی دولت برای تنظیم و مدیریت بازار ارز، ورود ارز به صورت اسکناس از طریق صرافی های مجاز از محل منابع ارزی خریداری شده و نیز درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه نیما مجاز اعلام شد به طوری که صرافی های مجاز می توانند نسبت به ورود ارز به صورت اسکناس و فروش آن به بهای بازار از محل منابع یاد شده اقدام نمایند