9000 واحد مسکونی بهاران استان گلستان تحت پوشش بیمه سرمد

9000-واحد-مسکونی-بهاران-استان-گلستان-تحت-پ

الفبای خبر: واحدهای مسکونی بهاران استان گلستان تحت پوشش بیمه سرمد قرار گرفت.


الفبای خبر: واحدهای مسکونی بهاران استان گلستان تحت پوشش بیمه سرمد قرار گرفت. به گزارش الفباخبر 9000 واحد مسکونی این بخشداری تحت بیمه آتش سوزی بیمه سرمد قرار گرفت .این اقدام در راستای گسترش فعالیت شعب استانی این شرکت بیمه ای انجام شد.
bmi.ir izbank.ir pasargadinsurance.ir bsi.ir einsure.kins.ir si24.ir alborzins.com ba24.ir armanins.com melico.ir ttbank.ir postbank.ir
نرخ سکه و ارز