بیمه سرمد میزبان شرکت های بیمه خراسان رضوی

Los Angeles

الفبای خبر: کارگروه فنی شرکت های بیمه خراسان رضوی با حضور بیش از 17 نماینده از شرکت های بیمه استان در محل سرپرستی بیمه سرمد برگزار شد.


الفبای خبر: کارگروه فنی شرکت های بیمه خراسان رضوی با حضور بیش از 17 نماینده از شرکت های بیمه استان در محل سرپرستی بیمه سرمد برگزار شد. به گزارش الفباخبر در این جلسه کارگروه های بیمه خودرو و آتش سوزی سومین نشست تخصصی خود را با حضور جمعی از مدیران و معاونان شعب و کارشناسان خسارت برگزار کردند. در این نشست رسولی مدیر شعبه خراسان رضوی بر پیگیری مجدانه مصوبات قبلی و همکاری متقابل کلیه شرکت‌های بیمه استان در بحث ارائه نرخ‌های کارشناسی تاکید کرد و گفت: استمرار منظم جلسات شورای هماهنگی و کارگروه های زیر مجموعه ی آن تاثیرات قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. در این جلسه جانشین پلیس راه خراسان رضوی نیز از کاهش آمار تصادفات در خراسان رضوی به خاطر جلسات منظم میان شرکت‌های بیمه و ارگان‌های مسئول خبر داد و گفت: کمک به تجهیز ناوگان پلیس از سوی شرکت های بیمه آمار تصادفات و در نتیجه خسارت های پرداختی را کاهش داده است. گفتنی است در این نشست دبیر کمیسیون ایمنی خراسان رضوی و دبیر کارگروه پیش گیری از حوادث دادسرای عمومی و انقلاب رضوی نیز حضور داشتند.