پربازدیدها

مدیر عامل بیمه البرز تغییر کرد

Los Angeles

الفبا: مدیر عامل بیمه البرز پیرو برگزاری جلسه هیات مدیره از سوی اعضا تغییر کرد و تا تعیین مدیر عامل جدید، سرپرست «البرز» به اتفاق آرا انتخاب شد.


مدیر عامل بیمه البرز  

الفبا : مدیر عامل بیمه البرز پیرو برگزاری جلسه هیات مدیره از سوی اعضا تغییر کرد

و تا تعیین مدیر عامل جدید، سرپرست «البرز» به اتفاق آرا انتخاب شد.

به گزارش «الفبا»، برگزاری جلسه هیات مدیره این بیمه در صبح دیروز 15 تیر و به استناد ماده 124 قانون تجارت، اعضا به اتفاق آرا با عزل رسول تاجدار مدیر عامل فعلی، موافقت نمودند و محمدرضا میری لواسانی رییس هیات مدیره را تا تعیین مدیر عامل جدید به عنوان سرپرست «البرز» انتخاب کردند. همچنین حمیدرضا توسلی به اتفاق آرا به عنوان نایب رییس هیات مدیره انتخاب شد. بنابراین گزارش، تاجدار از 6 مهر 92 در این پست مشغول به فعالیت بود.