زمان‌بندی پرداخت سود سهام بیمه آسیا

Los Angeles

الفبا: زمانبندی پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی بیمه آسیا برای سال منتهی به 29 اسفندماه سال 97 اعلام شد.


الفبا: زمانبندی پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی بیمه آسیا برای سال منتهی به 29 اسفندماه سال 97 اعلام شد. به گزارش «الفبا»، زمانبندی پرداخت سود سهام بیمه آسیا برای سال منتهی به 29 اسفندماه سال 97 از تاریخ 31 مردادماه امسال به بعد به دو شیوه سیستم متمرکز بانکی و صدور چک و واریز به حساب انجام می‌شود. بر مبنای اطلاعیه بیمه آسیا، بانک عامل برای پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی پس از برگزاری مجمع عادی سالانه شرکت و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود مشخص و اعلام می‎شود.