آخرین اخبار

این فیلم را باید همه رانندگان ببینند !

این-فیلم-را-باید-همه-رانندگان-ببینند

اگر این خودرو یک متر عقب تر و در جای مناسب پارک می کرد، هیچ‌ گاه این صحنه اتفاق نمی افتاد !


اگر این خودرو یک متر عقب تر و در جای مناسب پارک می کرد، هیچ‌ گاه این صحنه اتفاق نمی افتاد !

این اشتباه بسیاری از رانندگان در حاشیه بزرگ راه ها، راه‌های برون شهری و درون شهری ست.

بیمه آسیا جدید بیمه کوثر بیمه پاسارگاد توسعه صادرات بنر بیمه دی بانک توسعه تعاون بانک دی بیمه پارسیان بیمه سینا بیمه حکمت بانک ایران زمین
نرخ سکه و ارز