یکسان نبودن راننده و بیمه گذار مانع پرداخت خسارت نمی‌شود

یکسان-نبودن-راننده-و-بیمه-گذار-مانع-پرداخت-خسارت-نمی-شود

الفباخبر، گروه بیمه: بر اساس قوانین موجود از تاریخ چهارم اسفند ماه سال جاری بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صرفا برای رانندگانی که از ایتدا در بیمه‌نامه کد ملی آنان ثبت می‌شود اعتبار دارد و چنانچه فردی ماشین خود را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و تصادفی صورت گیرد مسوولیت پرداخت خسارت از عهده شرکت بیمه‌گذار خارج می‌شود. اما این در حالی است که بیمه مرکزی مدعی است که این اتفاق نخواهد افتاد.


 

پاسخ پژوهشکده بیمه 

 خسارت بیمه شخص ثالث در صورت یکسان نبودن مشخصات راننده و بیمه گذار همچنان پرداخت می‌شود.

 عوامل مؤثر در تعیین حق بیمه در قانون قدیم بیمه شخص ثالث (قانون آزمایشی مصوب سال 7831 ،)عمدتاً بر ویژگی‌های وسیله نقلیه و کاربری وسیله نقلیه متمرکز بود که با توجه به سهم بالای عامل انسانی در بروز تصادفات رانندگی(17 درصد)، قانونگذار از طریق پیاده سازی تبصره 7 ماده 73 قانون جدید بیمه شخص ثالث )صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های راننده تلاش کرد که ویژگی های راننده را نیز در تعدیل حق بیمه لحاظ نماید.

لذا در راستای محاسبه حق بیمه بر مبنای ویژگی‌های راننده، الزم است تا ویژگی هایی از راننده و رانندگان اعم از: سن - جنسیت - تاریخ اخذ گواهینامه - نوع گواهینامه - گذراندن دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر - سوابق رانندگی (نمرات منفی و تخلفات( توسط شرکت‌های بیمه جمع آوری شود ولی جمع آوری این اطلاعات و یکسان نبودن مشخصات راننده و بیمه گذار، به هیچ عنوان مانع از پرداخت خسارت به زیان دیده ای که مرتکب تقصیری نشده است؛ نمی‌شود و قانون بیمه شخص ثالث، همواره از بار حمایتی بالایی برخوردار است و از حقوق زیاندیدگان دفاع می‌کند.

 پاسخ بیمه مرکزی

اداره کل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی طی بخشنامه ای بر عدم تاثیرگذاری انطباق مشخصات راننده، بیمه گذار و راننده مسبب حادثه در هنگام دریافت خسارت بیمه شخص ثالث تاکید کرد.

روابط عمومی بیمه مرکزي اعالم کرد: بر اساس بخشنامه صادره 153066/401/99 مورخ 15/11/1399 اداره کل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی، در مورد وسایل نقلیه زمینی داراي پالک ملی، شرکت بیمه در زمان صدور بیمه نامه می بایست اطالعات گواهینامه راننده/ رانندگان وسیله نقلیه مورد بیمه )حداقل یک راننده( را از بیمه گذار اخذ و از طریق سامانه سنهاب به بیمه مرکزي ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که راننده وسیله نقلیه می تواند فردی غیر از بیمه گذار و یا مالک وسیله نقلیه باشد و عدم انطباق مشخصات راننده و بیمه گذار به هیچ عنوان مانع صدور بیمه نامه نخواهد بود.

همچنین اطلاعات رانندگان وسایل نقلیه که به ترتیب مذکور گردآوری می شود صرفا به منظور مطالعات و محاسبات آماری بیمه مرکزی در زمینه صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های "راننده" مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بنابراین تاکید می‌کنند عدم انطباق مشخصات راننده در زمان خسارت با اطلاعات راننده در زمان صدور بیمه نامه به هیچ وجه باعث عدم پرداخت خسارت نمی شود و خسارت زیان دیده مطابق مقررات قانونی و کمافی السابق رسیدگی و پرداخت خواهد شد.

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دریافت شبا بیمه کوثر بانک سپه بانک توسعه تعاون بانک رفاه بنر بانک سامان بیمه آسیا بیمه سینا بیمه پاسارگاد بیمه سامان بیمه پارسیان بیمه حکمت بانک ایران زمین بانک آینده
نرخ سکه و ارز